JUDr. Adriána ŠEBESTOVÁ, advokátka

  • 1992 – ukončenie štúdia práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
  • 1993 – 1998 podniková právnička, špecialista na oblasť pracovnoprávnych vzťahov a kolektívneho vyjednávania
  • 1998 – založenie komerčnej kancelárie a zápis do Komory komerčných právnikov SR
  • 2004 – úspešná obhajoba rigoróznej práce a priznanie titulu JUDr.
  • 2004 – zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory Bratislava
  • 2004 – až doposiaľ aktívny výkon advokátskej praxe