JUDr. Adriána ŠEBESTOVÁ, advokátka

zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 3189

so sídlom: SNP 600/96, 965 01 Žiar nad Hronom

Slovenská Republika


Tel: +421 905 173 210
E-mail: judr.sebestova@gmail.com